Studia podyplomowe mają na celu uzyskanie nowych kwalifikacji lub rozwinięcie dodatkowych umiejętności z zakresu nauczanego przedmiotu. Realizowane są przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (CDN) we współpracy z uczelniami wyższymi: Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Studia adresowane są do osób posiadających  wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat).

Realizacja zajęć odbywa się w systemie: stacjonarnym w budynku CDN w Kielcach przy ul. Śląskiej 9, hybrydowym (stacjonarnie i online) lub online.

 

zapisy online

nauka