Kursy kwalifikacyjne wyposażają w określone kompetencje i nadają uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska w szkole, zgodnie z wymogami określonymi w ramowym planie kursu i programie zatwierdzonym przez właściwe ministerstwa.

System realizacji zajęć dydaktycznych: stacjonarnie w budynku CDN w Kielcach przy ul. Śląskiej 9
lub w siedzibie Zleceniodawcy, hybrydowo (stacjonarnie i online) lub online.

zapisy online

nauka